Hơn 10 ngày bị bắn, hàng chục viên đạn vẫn nằm trong người kiểm lâm

Trong lúc truy quét thợ săn, cán bộ kiểm lâm bị bắn hàng chục viên đạn vào người nhưng đến nay vẫn chưa lấy được viên đạn nào.