VNPT Đắk Lắk dùng hóa đơn điện tử cho 100% khách hàng

Từ kỳ cước tháng 5/2015, VNPT Đắk Lắk sẽ chính thức áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hình thức hóa đơn giấy đối với tất cả khách hàng sử dụng...