Các đại gia cà phê “hấp hối”

Những ngày gần đây, dư luận ở Tây Nguyên xôn xao trước thông tin hàng loạt “đại gia” xuất khẩu cà phê thua lỗ, nợ nần chồng chất… Thực trạng này, cùng...

Vụ giao khoán cà phê: Hàng trăm công nhân ngồi trên đống lửa.

Dù cà phê đã bắt đầu vào mùa thu hoạch, nhưng hàng trăm công nhân Công ty Cà phê Đắk Đoa (Vinacafe) vẫn chưa dám thu hoạch vì thông báo “giải quyết...