Đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vào hệ thống bán lẻ quốc tế

Tham gia hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức hỗ...