Y Năm Niê và các khách hàng đến chi nhánh Agribank tại Kroong Pách vay tiền đáo nợ

Người trồng cà phê được vay vốn ưu đãi

Hộ gia đình, cá nhân được vay vốn lưu vụ để chăm sóc trong thời kỳ đã thu hoạch đối với các loại cây công nghiệp.