Người M’nông với tục cúng thần voi

Đồng bào M’Nông ở Đắk Lắk có tục săn voi và thuần dưỡng voi. Con voi dù săn được hay mua về, trước khi nhập vào gia đình, người M’Nông bao giờ...