Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu

Trường Đại học Tây Nguyên vừa ra thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 các ngành đào tạo đại học hệ chính quy với 685 chỉ tiêu, cho 29 ngành học.