Học sinh Đắk Lắk tựu trường vào ngày 20/8

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành khung thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.