Tượng nhà mồ bằng xi măng

Tượng nhà mồ trước nguy cơ biến mất

Tượng nhà mồ đang đứng trước nguy cơ biến mất bởi nạn săn đồ cổ, nạn đạo chích và đặc biệt, những nghệ nhân có tay nghề cao trong việc tạc tượng...