Những dấu hỏi lớn trong cân xe tại Đắk Lắk

Trong khi các tỉnh đồng loạt triển khai trạm cân từ tháng 4/2014 thì riêng tỉnh Đắk Lắk đến ngày 6/5 mới triển khai trạm cân. Tuy nhiên, mới thực hiện được...