Trung tâm dạy nghề gần 15 tỉ đồng bỏ hoang

Trung tâm Dạy nghề thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) được đầu tư 14,789 tỉ đồng. Đến nay sau ba năm đi vào hoạt động, tất cả hạng mục lớn ở đây...