Xử lý nghiêm đối tượng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cho biết, trong năm 2015, tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân, chất lượng giao quân đã được nâng lên.