Khởi tố 02 đối tượng trộm dây tiêu giống

Ngày 30/10/2015, Căn cứ vào hô sơ thu thập của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Kuin đã Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị...