Trái cây miền Tây khan hiếm, giá tăng chóng mặt

Năm nhuận, thời tiết không thuận lợi đẫn đến nhiều loại trái cây ở ĐBSCL mất mùa, khan hàng và giá tăng đột biến.