Ở Cty cà phê Đăk Đoa: Vì sao hàng trăm công nhân tiếp tục phản đối hợp đồng giao khoán?

Dù cà phê đang vào vụ thu hoạch, song hàng trăm công nhân Công ty Cà phê Đăk Đoa-thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam bỏ việc tiếp tục kéo về...

Công ty Cà phê Đăk Đoa: Công nhân tập trung phản đối hợp đồng giao khoán

Cả tuần qua, hàng trăm công nhân Công ty Cà phê Đăk Đoa- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tập trung về trụ sở công ty yêu cầu Ban giám đốc...