Xuất khẩu cao su

Kim ngạch xuất khẩu Đắk Lắk tháng 4 ước đạt 70 triệu USD

Theo Sở Công thương Dak Lak: kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 4 ước đạt 70 triệu USD, lũy kế 4 tháng đầu năm 2012 là 280 triệu USD, đạt 40%...