Hồ tiêu xuất hiện bệnh chết nhanh

Tây Nguyên đang là tâm điểm của mùa mưa, do vậy lượng mưa lớn, độ ẩm cao, là điều kiện thuận lợi khiến các loại nấm hại cây trồng xuất hiện. Đặc...