Sàn quốc tế tiếp thị doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường kỳ hạn Liffe (London, Anh) vừa cho phép doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam được mở kho và gửi mẫu sang Trung tâm kiểm tra chất lượng tại...