Sản xuất thủy sản quý 1 tăng 3% so với cùng kỳ năm 2012

Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của cả nước trong quý I/2012 ước đạt 1.134,4 ngàn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ...