Gây rối thị trường hồ tiêu, thương lái Trung Quốc thu lãi lớn

Đây là hậu quả của “độc chiêu” chủ động gom hết hàng rồi ký hợp đồng mua thêm với giá cao, đợi thị trường “sốt” lên lại tung số hàng đã mua...