Hơn 2.000 hộ dân ở Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 hộ đồng bào các dân tộc thiếu nước sinh hoạt, trong đó tập trung...