xuất khẩu gạo

Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh

9 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013, giá chào bán gạo xuất khẩu loại 5% tấm phổ biến ở mức 370-465 USD/tấn, tăng 25 -45USD/tấn; giá chào bán...