thị trường hồ tiêu

Xuất khẩu hồ tiêu tăng cả lượng và giá trị

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT): Khối lượng tiêu XK tháng 9 ước đạt 7 nghìn tấn, với giá trị đạt 68 triệu...