Thái Lan xuất gạo giá rẻ:Việt Nam chỉ còn cách hạ giá!

Nếu nhà nước tiếp tục để nông dân tự phát như hiện nay, không thực sự tìm thị trường cho nông sản Việt thì nông dân vẫn rơi vào cảnh khốn cùng.