Techcombank dành 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ xuất khẩu cà phê

Techombank dành 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ xuất khẩu cà phê.Ngoài ra, Techcombank còn hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu cà phê về thông tin thị trường, xu hướng giá...