Gia Lai:Con đánh nhau, bố vác súng đến trường… “yểm trợ”

Từ mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh, một phụ huynh đã cùng 3-4 người khác mang theo cả súng và mã tấu, đến trường để... trả thù thay con. Sự việc...