Nông dân “sầu” với sầu riêng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang là mùa sầu riêng đậu trái. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn không khỏi lo lắng khi những trái sầu riêng non rụng hàng...