Tình trạng xói mòn đất ở Đắk Lắk ngày càng nghiêm trọng

Tại Đắk Lắk, tình trạng xói mòn đất đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng làm cho độ phì nhiêu của đất có xu hướng giảm theo thời gian.

Khai thác cát “tận thu”, biến suối thành sông

Không chỉ khai thác cát ở lưu vực các con sông lớn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk các doanh nghiệp được cấp phép khai thác ở một số con...