Nhà sàn dài của người Êđê đứng trước nguy cơ “xoá sổ”

Nhà sàn dài của đồng bào dân tộc Êđê ở tỉnh Đắk Lắk là một trong những kiến trúc độc đáo của đồng bào Tây Nguyên.