Liên kết nâng cao giá trị nông sản

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm ở Davos (Thụy Sĩ), 17 công ty đa quốc gia đưa ra sáng kiến liên kết công tư (PPP) “Tầm nhìn mới cho...