Kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng “loạn thu” ở Đắk Lắk

Sau khi báo Tamnhin.net đăng tải loạt bài “loạn thu” ở Đắk Lắk, sáng ngày 10-10-2011, các cơ quan chức năng như Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh này đã...