caphedaklak.com

“Nóng” với quy định điều kiện kinh doanh xuất khẩu cà phê.

Tại hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2010-2011 và phương hướng niên vụ 2011-2012 tổ chức ngày 5-11 ở TPHCM, nhiều doanh nghiệp cà phê cho rằng quy định doanh...