Kim ngạch xuất khẩu cao su 10 tháng đầu năm tăng hơn 50%

Xuất khẩu cao su 10 tháng đầu năm 2011 đạt 608.000 tấn, trị giá 2,6 tỷ USD, tăng 2,7% về lượng và 57,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010