Bắt một kiểm lâm nhận tiền của lâm tặc

Tại trụ sở Vườn Quốc gia Yók Đôn, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một cán bộ kiểm lâm để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền...

Kiểm lâm “vuốt đuôi” lâm tặc!

Dẫu Tây Nguyên đang mưa tầm tã, nhưng khi nhân tin báo của người dân: Vườn quốc gia Yôk Đôn lại tiếp tục bị tàn phá, chúng tôi quyết định vào rừng....