CTy XNK cà phê Tây Nguyên được mở kho ngoại quan

CTCP Đầu tư và XNK Cà phê Tây Nguyên vừa được Tổng cục Hải quan đồng ý cho thành lập kho ngoại quan trên diện tích 29.370 m2, trong đó có 17.360...