Người đàn ông bị đánh vì nói giấy ủy quyền không có hiệu lực

Trong lúc nhậu, người đàn ông nói giấy ủy quyền chưa công chứng không có giá trị liền bị bạn nhậu đánh phải nhập viện cấp cứu.