trang trại nuôi heo

Gặp những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Krông Buk

Với bản tính cần cù, chịu khó, luôn học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lại được sự hỗ trợ, giúp sức của Hội Nông dân,...