Cà phê ghép cho hiệu quả kinh tế cao

Hiện nay, diện tích cà phê già cỗi trên địa bàn tỉnh khá nhiều nên sản lượng thu được hàng năm của bà con nông dân không cao. Gần đây, một số...

Đồng Nai: Cây ca cao cho hiệu quả kinh tế cao.

Cây ca cao đã được đưa vào trồng ở tỉnh Đồng Nai gần 30 năm, tuy nhiên, mãi cho đến năm 2003, thông qua chương trình “Cây ca cao quốc gia” với...