ĐắkLắk: Diễn biến giá cả thị trường tháng 03/2012

Các công ty kinh doanh cà phê cho biết, lượng thu mua những ngày gần đây đã cải thiện đáng kể do tâm lý găm hàng của bà con nông dân đã...