Đắk Lắk: Thay đổi vị trí đặt trạm cân chặn xe quá tải

Thực hiện tuần tra kiểm soát (TTKS) theo chiều sâu và chiều rộng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, điều hành kinh doanh vận tải... Đó...