“Cuộc chiến” với DN cà phê nước ngoài: DN Việt tồn tại được bao lâu?

Còn khoảng một tuần nữa VN chính thức bước vào niên vụ cà phê 2011 – 2012. Tuy nhiên, “cuộc chiến” giành vùng nguyên liệu cà phê (đặc biệt trên Tây Nguyên)...