Xét xử lưu động các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 15/6/2016, Liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án huyện Ea H’Leo đã chọn vụ án Phan Bá Dũng cùng đồng bọn, phạm tội: Mua bán trái phép chất ma...