Việc giao khoán của Công ty cà phê Đắk Đoa:Công nhân dựng lều phản đối công ty

3 ngày nay (từ 7/11), hơn 200 công nhân Công ty Cà phê Đắk Đoa (Vinacafe) lại cơm đùm, cơm nắm dựng lều bạt trước cổng công ty để phản đối phương...

Vụ giao khoán cà phê: Hàng trăm công nhân ngồi trên đống lửa.

Dù cà phê đã bắt đầu vào mùa thu hoạch, nhưng hàng trăm công nhân Công ty Cà phê Đắk Đoa (Vinacafe) vẫn chưa dám thu hoạch vì thông báo “giải quyết...

Ở Cty cà phê Đăk Đoa: Vì sao hàng trăm công nhân tiếp tục phản đối hợp đồng giao khoán?

Dù cà phê đang vào vụ thu hoạch, song hàng trăm công nhân Công ty Cà phê Đăk Đoa-thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam bỏ việc tiếp tục kéo về...