“Cơ chế” mới cho ngành cà phê Việt Nam.

VN là nước đứng thứ hai trên thế giới về XK cà phê nhưng nguồn lợi thu được từ cà phê của VN lại “chảy” vào túi các DN nước ngoài. Chính...