Chuyển đổi đất lúa phải có sự đồng ý của Thủ tướng

TP – Theo dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa, được nêu tại Nghị quyết 08/NQ-CP phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật ban...