Cho vay lãi suất “cắt cổ”, còn đánh, dọa chặt tay

Đối tượng cho vay lãi suất cao, khi người vay không trả được liền đánh, dọa trói lại, chặt tay mang về.