Cây cà-phê trên đất Tây Nguyên Bài 2: Tìm hướng phát triển bền vững cho ngành cà-phê

(Tiếp theo và hết) Hiện nay, bốn tỉnh khu vực Tây Nguyên gồm Ðác Lắc, Lâm Ðồng, Ðác Nông và Gia Lai được xác định là vùng trọng điểm cà-phê của cả...