Nhà máy chế biến cà phê Thái Hòa Quảng Trị

Mổ xẻ nguyên nhân các đại gia cà phê lâm nợ

Bên bờ vực phá sản, các chủ nợ của cà phê Thái Hòa là các ngân hàng đã buộc phải vào cuộc. Hai giải pháp được đặt ra, thứ nhất bán tài...