Tái canh cây càphê, cần sự tham gia của doanh nghiệp

Phát triển ồ ạt, chỉ chú trọng năng suất, thiếu quan tâm tới chất lượng, trong khi diện tích càphê già cỗi ngày một tăng… là những thách thức đe dọa trực...

Cà phê ghép cho hiệu quả kinh tế cao

Hiện nay, diện tích cà phê già cỗi trên địa bàn tỉnh khá nhiều nên sản lượng thu được hàng năm của bà con nông dân không cao. Gần đây, một số...