Dăk Lăk: Hiệu quả cao từ mô hình cải tạo cà phê bằng giống cao sản

Huyện Krông Păk hiện có trên 18.300 ha cà phê kinh doanh, trong đó có hơn 10.000 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp. Để nâng cao hiệu quả kinh tế...